Aantal kilometers en autoverzekering

Aantal kilometers en autoverzekering

Het aantal kilometers en de autoverzekering: dat is van belang indien u een polis wilt afsluiten op basis van een kilometrage. Verzekeraars bieden een scherpe premie aan, voor mensen die weinig met hun auto rijden. Maar, wat gebeurt er als u meer kilometers rijdt dan u opgaf?

Te laag aantal opgegeven kilometers

De verzekeraar zal vragen om een kilometerstand van de auto, om te kunnen controleren hoeveel u met de auto rijdt. Bij een te laag aantal opgegeven kilometers kunt u geen gebruik maken van de volledige dekking. U heeft immers meer kilometers gereden dan opgegeven, waardoor de dekking slechts voor een kleiner aantal kilometers beschikbaar was.

Bijbetalen of schade niet volledig uitgekeerd

In het geval van schade kan dit tot vervelende gevolgen leiden. In sommige gevallen zal de verzekeraar aangeven dat u voor de extra kilometers een extra premie verschuldigd bent. In dat geval zullen de kosten over het algemeen wel meevallen. Een verzekeraar kan bij schade ook besluiten om niet alle kosten te vergoeden. Maar alleen de kosten te vergoeden op basis van het deel van de kilometers waarvoor u premie betaalde. Dat kan flink in de papieren lopen. Het is dus belangrijk om altijd een goede inschatting te maken van het aantal te rijden kilometers.

Inschatting

Benieuwd naar hoeveel kilometer u per jaar rijdt? Kijk goed naar de kilometerstand van de auto toen u die kocht. Of schrijf die op voor een nieuwe auto. Het is dan mogelijk om na een jaar, na 2 jaar of langer de balans op te maken.
U kunt op die manier uitrekenen hoeveel kilometer u ongeveer per jaar rijdt. Om aan de hand daarvan vervolgens de autoverzekering af te sluiten. Op die manier voorkomt u een onjuiste opgave, zodat u gewoon goed verzekerd bent.