Autoschade met buitenlandse tegenpartij in Nederland

Autoschade met buitenlandse tegenpartij in Nederland

Krijgt u te maken met autoschade met een buitenlandse partij in Nederland? Op dat moment geldt het Nederlands recht, waardoor u geen rekening hoeft te houden met de herkomst van de betrokken voertuigen of personen. Dat neemt echter niet weg dat er communicatie plaats dient te vinden met een buitenlandse verzekeraar, waarvoor in de meeste gevallen een Nederlandse vertegenwoordiger beschikbaar zal zijn.

Nederlandse vertegenwoordiger inschakelen

De buitenlandse verzekeraars (binnen de EU + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) hebben een Nederlandse vertegenwoordiger. Dat betekent dat er iemand beschikbaar is die u kan helpen op het moment dat er sprake is van autoschade met een buitenlandse partij in Nederland. Er geldt Europese regelgeving om de schade af te handelen, waarbij de vertegenwoordiger de communicatie kan voeren.

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars biedt een overzicht van de verschillende vertegenwoordigers van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, zodat u daar eenvoudig na kunt gaan met wie u contact dient op te nemen. Dat kan bovendien gewoon in het Nederlands, het is daarvoor niet nodig om de taal van de veroorzaker van de schade te spreken. Hierdoor is het gelukkig een stuk eenvoudiger om de schade te verhalen of af te wikkelen wanneer u zelf de schuldige bent.

Waarborgfonds Motorverkeer

Is er geen sprake van een vertegenwoordiger of komt u er daarmee niet uit? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan dan hulp bieden, dit is in Nederland het schadevergoedingsorgaan. Het fonds kan hulp bieden als er geen Nederlandse vertegenwoordiger is aangewezen of wanneer die niet binnen 3 maanden gemotiveerd reageert. Ook als het voertuig van de tegenpartij onbekend is gebleven of als de buitenlandse verzekeraar niet binnen 2 maanden achterhaald is biedt het Waarborgfonds uitkomst.