Autoverzekering en rijgedrag: de toekomst

Autoverzekering en rijgedrag: de toekomst

De autoverzekering vormt een typische risicoverzekering. De verzekeraar dekt een bepaald risico af en vraagt daar aan de andere kant een premie voor. Naarmate het risico oploopt zal de verzekerde daarvoor meer premie moeten betalen.Dat geldt echter ook andersom. Naarmate er sprake is van minder risico zal het bedrag aan verschuldigde premie ook afnemen. Op die manier kunnen ze het risico van de verzekerde een stuk beter inschatten. De kans is groot dat er in de toekomst meer polissen bijkomen die het rijgedrag meten en op basis daarvan de premie voor de autoverzekering bepalen.

OBD-stekker in de auto

Hoe verzekeraars dat doen? Ze maken over het algemeen gebruik van een OBD-stekker voor in de auto. Dit is een stekker op een aansluiting die garages gebruiken om de technische gegevens van de auto uit te lezen. Aan de hand van die technische gegevens kunnen verzekeraars inzicht krijgen in het rijgedrag.

Over het algemeen is er daarnaast sprake van een applicatie die gegevens meet en op die manier zorgt voor een compleet profiel. Op basis van het rijgedrag kan een verzekerde korting verdienen voor de autoverzekering.

Korting op de premie van de autoverzekering

De verzekeraar beloont bestuurders die zich veilig door het verkeer bewegen met korting op de premie. Zij betalen een lager bedrag voor hun autoverzekering, omdat ze in de ogen van de verzekeraar minder risico lopen om bij een ongeval betrokken te raken. Andersom kan dit er echter ook toe leiden dat iemand die minder goed rijgedrag vertoont juist meer zal moeten betalen. De toekomst van de autoverzekering lijkt de solidariteit van een verzekeringspolis wat dat betreft deels weg te nemen. Zij die het meeste risico veroorzaken zullen meer gaan betalen, terwijl de verzekering oorspronkelijk bedoeld is om alle kosten samen op te brengen.