Autoverzekering voor de benzinerijder

Autoverzekering voor de benzinerijder

De benzinerijder blijkt minder kilometers te maken dan de dieselrijders. Helaas voor hen hebben zij gemiddeld genomen minder schadevrije jaren en is er dus sprake van relatief meer ongevallen. Dat kan betekenen dat de benzineauto in de toekomst zal leiden tot een hogere verzekeringspremie dan die voor een dieselauto.

Hoe het komt dat benzinerijders relatief minder kilometers maken lijkt te liggen aan het feit dat de meeste zakelijke auto’s op diesel rijden. Zakelijke rijders zitten voor hun afspraken veel op de weg en maken daardoor grotere afstanden. Ze zitten veel op de snelweg, waar het risico op ongevallen kleiner is. Dat leidt ertoe dat benzinerijders relatief veel risico lopen, waardoor de autoverzekering duurder zou kunnen worden.

Benzinerijders maken minder kilometers

Een autoverzekering voor de benzinerijder kan op die manier duurder uitvallen, ondanks het lagere aantal kilometers. Bij veel verzekeraars wordt de premie bepaald aan de hand van het aantal kilometers dat er jaarlijks met de auto wordt gereden. Een kleiner aantal kilometers betekent immers minder risico op ongevallen, omdat de auto minder op de weg is. Het is mogelijk dat de verzekeraars in de toekomst strikter gaan kijken naar de relatie tussen de brandstof, het type bestuurder en het risico op schade. Op die manier zouden de autoverzekeringen voor benzinerijders duurder kunnen worden, terwijl de dieselrijders juist goedkoper uit zijn.

Hogere premie bij lager aantal schadevrije jaren

Uit het onderzoek komt in ieder geval naar voren dat de benzinerijders gemiddeld 5,5 schadevrije jaren hebben. Dat zijn er 29% minder dan de dieselrijders, die gemiddeld genomen de beschikking hebben over 7,1 schadevrije jaren. Dat betekent dat zij mede daardoor een stuk goedkoper uit zijn dan de bestuurders met een auto op benzine.

Aanvullend onderzoek zal moeten aantonen waar het werkelijk aan ligt dat de bestuurders van benzineauto’s minder ongevallen veroorzaken en of dat een reden is om een goedkopere autoverzekering aan te bieden aan de dieselrijders.