Boete op frauderen met de autoverzekering

Boete op frauderen met de autoverzekering

Autoverzekeraars krijgen steeds vaker te maken met fraude. Het Verbond van Verzekeraars rekende uit dat er in 2015 8.000 keer werd vastgesteld dat er sprake was van sjoemelen. Dat betekende een stijging van 7% ten opzichte van een jaar eerder. De fraude leidde tot een onterecht uitgekeerd bedrag van €79 miljoen. De verzekeraars hebben een boete ingesteld om dit in de toekomst te voorkomen. Die boete kan behoorlijk pittig uitvallen, wat verzekerden moet afschrikken om te sjoemelen met het schadebedrag of schade die wel of niet tot de gebeurtenis behoort.

Boete van €532 van de autoverzekeraar

Er bestaan verschillende vormen van fraude. In sommige gevallen heeft iemand de schade zelf veroorzaakt en wordt die iemand anders in de schoenen geschoven. In andere gevallen wordt er meer schade geclaimd dan die er daadwerkelijk is ontstaan. In de beide gevallen zal de verzekeraar onterecht teveel uitkeren, waardoor er sprake is van sjoemelen.

Dat frauderen met de autoverzekering kan nu leiden tot een boete van €532, opgelegd door de verzekeraar. Op die manier moeten mensen worden afgeschrikt om het risico te nemen en een extra bedrag uit te laten keren. Het is momenteel nog niet bekend of het aantal fraudegevallen inderdaad is afgenomen.

Eerst contact met de autoverzekeraar

Verzekeraars leggen niet meteen een boete op wanneer ze fraude vermoeden. Ze zullen eerst contact opnemen met de verzekerde, om na te gaan wat er precies aan de hand is. Soms is er sprake van een inschattingsfout, de verzekeraars begrijpen dat er niet altijd opzet in het spel is. Indien zij ontdekken dat iemand probeert te frauderen met de autoverzekering hebben ze echter wel degelijk de mogelijkheid om de boete op te leggen. Frauderen kan wat dat betreft een dure keuze worden, als de verzekeraar erachter komt wordt de schade niet vergoed en volgt er een flinke boete.