De invloed van het Verbond van Verzekeraars op autoverzekeringen

De invloed van het Verbond van Verzekeraars op autoverzekeringen

Net zoals voor medewerkers in vrijwel elke branche, is er in Nederland ook voor verzekeraars een belangenvereniging. Dit is het zogenoemde ‘Verbond van Verzekeraars’, waar maar liefst 95% van alle in ons land werkzame, particuliere verzekeraars bij aangesloten is. Omdat aansluiting volledig vrijwillig is en er bovendien betaald moet worden voor toetreding tot deze onafhankelijke organisatie, is dit een bijzonder hoog percentage. Dit komt omdat de organisatie veel invloed heeft op de regels omtrent verzekeringen en dus op de gang van zaken binnen bedrijven. Ook veranderingen op het gebied van autoverzekeringen vloeien deels direct voort uit het Verbond van Verzekeraars.

De directe verzekering

Ook momenteel is het Verbond van Verzekeraars bezig met een nieuwe regeling betreffende autoverzekeringen. Ze willen namelijk een zogenoemde ‘directe verzekering’ invoeren. Dit betekent dat het slachtoffer van een aanrijding gelijk bij zijn eigen verzekeraar een claim in kan dienen en vervolgens gelijk geholpen wordt. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, die een hoop tijd in beslag neemt, omdat de dader eerst een schadevergoeding moet betalen, alvorens de eigen verzekering de schade vergoedt.

Vooral bij ernstig lichamelijk of psychisch letsel is dit een probleem, omdat iedereen daarbij natuurlijk zo snel en zo goed mogelijk geholpen wil worden, maar ook bij schade aan het voertuig is een efficiëntere handelswijze natuurlijk altijd welkom. Het Verbond van Verzekeraars is hier als initiatiefnemer een belangrijke spil in.

Zelfrijdende auto’s in de toekomst

Het Verbond van Verzekeraars is niet alleen bezig met problemen omtrent verzekeringen die nu spelen, maar kijkt ook al naar de toekomst. Zo zijn ze al druk bezig met het ontwikkelen van een verzekeringssysteem voor wanneer de eerste zelfrijdende auto’s, dus auto’s waarbij er geen echte bestuurder meer is, op de wegen te zien zijn. Omdat hier juridisch gezien nogal wat moeilijkheden mee zijn (wie is aansprakelijk voor een aanrijding als niemand stuurt?), moeten er oplossing gezocht worden en dat is wat het Verbond van Verzekeraars doet.