Is een autoverzekering verplicht?

Is een autoverzekering verplicht?

Wanneer u in Nederland geen autoverzekering heeft, mag u niet rondrijden in de desbetreffende auto. Een autoverzekering is in Nederland verplicht. Rijden in een onverzekerde auto, betekent dat u een boete van 350,- euro kunt krijgen. Dit is niet de enige reden om een autoverzekering te nemen. Als u iemand aanrijdt in een auto die niet verzekerd is en deze persoon wordt hierdoor ernstig letsel toegedaan, zijn de kosten die hierop volgen namelijk voor u. Omdat dit doorgaans zo duur is dat de dader niet voor alle kosten op kan draaien, blijft ook het slachtoffer met grote problemen zitten. Zijn revalidatiekosten worden immers niet vergoed door de verzekering van de ander. Dit is dan ook de reden waarom een autoverzekering verplicht is; het beschermt slachtoffers van verkeersincidenten. Er zijn overigens enkele uitzondering op deze verplichting, zoals bij bepaalde geloofsovertuigingen (‘gemoedsbezwaren’) of inbeslagname van een voertuig door de overheid.

WA-verzekering en beperkte casco

Een autoverzekering is dus verplicht, maar u mag zelf bepalen voor welk type verzekering u kiest. De eerdergenoemde, minimale verzekering, die bedoeld is om het slachtoffer te beschermen en dus uitsluitend de kosten dekt die bedoeld zijn voor het slachtoffer, heet een WA-verzekering en is dus onvrijwillig. Uw eigen opgelopen schade wordt hierbij niet vergoed. Deze verzekering kunt u aanvullen met een beperkt casco autoverzekering, die ook wel bekend staat als een WA-plus.

Hiermee bent u bijvoorbeeld ook verzekerd tegen diefstal, ruitbreuk en dergelijke bij uw eigen auto. Heeft u deze schade zelf veroorzaakt, dan geldt dit overigens niet. Een WA-plus verzekering bovenop uw WA-verzekering nemen, is niet verplicht.

Allrisk verzekering

De meest uitgebreide verzekering, waarvoor u logischerwijs ook de hoogste premie betaalt, heet een volledig casco verzekering, ofwel een allrisk verzekering. Het beschermt u financieel tegen de grootste ongelukken. Ook deze verzekering is niet verplicht. Deze verzekering is vooral bedoeld eigenaren die de auto uitgebreid willen verzekeren.