Factoren hoogte premie

Factoren hoogte premie

Er zijn diverse factoren nodig om de hoogte van de premie te berekenen. Al deze factoren bij elkaar bepalen de hoogte. Hoe sterk een factor weegt hangt af per verzekeraar. Om deze reden is de premie voor dezelfde persoon dan ook varieerend per verzekeraar. Bovendien hoeft de verzekeraar waarbij u de voordeligste premie krijgt niet de voordeligste voor een ander te zijn. Dit is allemaal afhankelijk van hoe sterk een factor weegt en tot in hoeverre dit voordelig of nadelig voor u werkt.

De dekking

De dekking bepaalt in eerste instantie de hoogte van de premie. Uiteraard gaat u meer aan premie betalen bij een All Risk autoverzekering dan bij een WA. U bent immers ook tegen meer soorten schades gedekt.

Eigenaar kenmerken

De premie wordt mede berekend op de kenmerken die toebehoren aan de eigenaar. Hierbij kunt u onder andere denken aan uw leeftijd, de leeftijd dat u het rijbewijs behaald heeft en uw schadeverleden. Daarnaast is uw postcode van belang, een persoon woonachtig in de randstad zal meer premie moeten gaan betalen dan iemand di woonachtig is op het platteland.

Auto kenmerken

Het belangrijkste kenmerk om de premie vast te stellen is de auto, vandaar dat er bij een premie berekening altijd om een kenteken gevraagd wordt. Hierdoor kan de verzekeraar de cataloguswaarde of dagwaarde bepalen. Maar ook andere zaken als het gewicht van de auto, beveiliging en accessoires spelen mee.

Aantal kilometers

Bij bijna alle verzekeraars wordt er ook gekeken naar het aantal kilometers dat u jaarlijks aflegt. In principe is dit ook wel logisch, iemand die elke dag aan het woon werk verkeer meedoet heeft nou eenmaal meer kans op ongelukken dan een huismoeder die de auto een paar keer gebruikt voor de wekelijkse boodschappen.