Getuigenverklaring bij aanrijding

Getuigenverklaring bij aanrijding

Bij een aanrijding is het van groot belang om een aantal getuigenverklaringen te krijgen. Hierdoor wordt het duidelijk wie de schuldige partij is. Het is hierdoor ook mogelijk om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Dit is vooral belangrijk wanneer de situatie niet helder is voor de betrokkenen of die een meningsverschil over het ongeval hebben.

Wat moet er verwerkt worden in een getuigenverklaring?

In een getuigenverklaring moet een heel aantal gegevens verwerkt worden. Zo heeft u naast een naam, adres, datum, tijd en plaats ook een beschrijving van het ongeval nodig. De plaats waar de getuige stond is ook belangrijk voor de verklaring. Als getuige is het verder nodig om uw relatie tot de betrokken personen toe te lichten. U kunt dus als inzittend familielid of passagier vaak ook als getuige optreden.

Hoe gedetailleerder de beschrijving is, hoe beter. Wat sowieso nodig is voor een getuigenverklaring is: de snelheid waarmee werd gereden, de positie van de voertuigen in kwestie, of er richting werd aangegeven, wat de weersomstandigheden waren en of er van rijbaan gewisseld werd. Een behoorlijk lijstje dus. Wat ook erg kan helpen is een kleine tekening van de situatie. Zo wordt de verklaring heel wat helderder. Vergeet niet om tekens op de weg of verkeersborden hierop aan te geven.

Een getuigenverklaring kan het verschil maken

Belangrijk om te weten is dat uw verklaring als getuige doorslaggevend kan zijn in de bepaling van bijvoorbeeld de schuldvraag. Zonder uw verklaring is het misschien niet mogelijk voor het slachtoffer om de schade te kunnen verhalen op de schuldige partij. Een getuigenverklaring kan dus zeker het verschil maken. In slechts enkele gevallen, maar zo’n 5%, komt het ook daadwerkelijk tot een strafproces tegen de veroorzaker van het ongeval. In verreweg het meerderendeel van de gevallen wordt bepaling van de schade en schuldvraag door de verzekeraars afgehandeld.