Onderhands schikken bij verkeersschades

Onderhands schikken bij verkeersschades

Het aantal geregistreerde verkeersschades in Nederland loopt al jaren terug. In 1990 werden er bijvoorbeeld nog 179.000 schades gemeld bij de verzekeraars, terwijl dat er in 2005 nog maar 108.000 waren en in 2015 waren dat er zelfs nog maar 94.000. Dat betekent enerzijds dat we er blijkbaar beter in slagen om schade op de weg te voorkomen, maar kan anderzijds ook een andere oorzaak hebben. Sommige automobilisten kiezen ervoor onderhands te schikken bij een verkeersschade. Dat lijkt handig om een papierwinkel via de verzekeraar te voorkomen, maar kan toch risico met zich meebrengen.

Vaak onverstandig om zelf te schikken

Verzekeraars brengen de schuldvraag in kaart nadat er een verkeersschade heeft plaatsgevonden. Op basis daarvan kan vervolgens de schade worden beoordeeld en kan er worden besloten wie daar verantwoordelijk voor is en (via de polis) voor moet betalen. Het klopt dat hier wat papierwerk bij komt kijken, om alles duidelijk te maken.

Indien u besluit om onderhands te schikken na een verkeersschade brengt dat echter risico met zich mee. Het klopt dat u er dan veel sneller vanaf bent, maar bij eventuele problemen is het lastiger om aan te tonen dat u de schade al heeft afgehandeld.

Koopje of extra schade op een later moment

In sommige gevallen gaan de slachtoffers van de verkeersschade akkoord met een kleine vergoeding voor de schade, waardoor het niet nodig is om de verzekeraars in te schakelen. Het betaalde bedrag is niet altijd genoeg om de schade daadwerkelijk te herstellen. Andersom kunt u als betalende partij te maken krijgen met een tegenpartij die op een later moment terugkomt met extra schade en die ook wil laten vergoeden. Onderhands schikken bij verkeersschades lijkt wat dat betreft gemakkelijk, maar brengt aanvullende risico’s met zich mee.