Ongevallen inzittenden verzekering

Ongevallen inzittenden verzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering is het mogelijk hierbij aanvullende verzekeringen bij af te sluiten, waaronder de ongevallen inzittenden verzekering er ook één van is. Wanneer de automobilist en inzitten betrokken raken bij een auto ongeluk waardoor de bestuurder of inzittenden blijvend invalide raken of overlijden wordt er door de verzekeraar een vast bedrag uitgekeerd.

Nodig?

Veel consumenten vinden een ongevallen inzittenden verzekering overbodig. Dit komt doordat medische kosten al door de zorgverzekering gedekt worden en schade die inzittenden ondervinden in jouw auto wordt doorgaans gedekt door WA-verzekering. Echter kan een ongevallen inzittenden verzekering wel uitkomst bieden wanneer u zelf aansprakelijk bent u wanneer er geen schuldige aansprakelijk gesteld kan worden, in deze gevallen heeft u dus wel deze aanvullende verzekering nodig. Met de ongevallen inzittenden verzekering wordt er niet gekeken naar wie er schuldig is aan het ongeval. De verzekeraar keert gewoon een vast bedrag uit welke vooraf is vastgesteld. Het bedrag kunt u dan ook terug vinden in uw polis.

Uitsluitingen

Bij de ongevallen inzittenden verzekering is het dus niet van belang wie er schuldig is, er zal een uitkering plaatsvinden. Echter zijn er wel een aantal uitsluitingen, waaronder:

  • - Bestuurder heeft geen geldig rijbewijs
  • - Bestuurder gebruikt het voertuig als een taxi
  • - Deelname van bestuurder aan straatraces en wedstrijden
  • - Bestuurder is onder invloed van drugs of alcohol

Schade inzittenden verzekering

Veel consumenten verwarren de ongevallen inzittenden verzekering met de schade inzittenden verzekering, echter zijn dit twee heel verschillende verzekeringen. De eerste variant keert een vast bedrag uit, hierbij is de werkelijke geleden schade niet van belang. De tweede variant daarentegen keert de werkelijk geleden schade uit en biedt daarnaast dekking voor materiële schade.