Ongevallenverzekering inzittenden of een schadeverzekering inzittenden

Ongevallenverzekering inzittenden of een schadeverzekering inzittenden

Als u een autoverzekering wilt afsluiten kunt u daarbij verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten. Welke verzekeringen u precies kunt afsluiten verschilt per verzekeraar, maar doorgaans is het mogelijk een ongevallenverzekering inzittenden of een schadeverzekering inzittenden te selecteren. Ook bieden sommige verzekeraars beide opties, maar welke moet u nou kiezen? Hieronder beschrijven wij beiden opties uitgebreid.

Ongevallenverzekering inzittenden

Met een ongevallenverzekering inzittenden bepaalt u van te voren voor welk bedrag de inzittenden verzekerd zijn en voor hoeveel zitplaatsen de verzekering geld. Raken de bestuurder of passagiers blijvend invalide of overlijden zij als gevolg van een ongeval, dan zijn de inzittenden voor een vooraf afgesproken bedrag gedekt. Het doet er niet toe wie de schuld heeft aan het ongeval, tevens is er geen verband tussen de werkelijk geleden schade en het uit te keren bedrag. Bij volledige invaliditeit wordt het vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd, bij gedeeltelijke invaliditeit een percentage en bij overlijden het opgenomen bedrag in de polis.

Schadeverzekering inzittenden

Met een schadeverzekering inzittenden wordt de schade vergoedt die de bestuurders en inzittenden oplopen als gevolg van een ongeval. Ook hier wordt er niet gekeken wie er schuldig is aan het ongeval. Het verschil met een ongevallenverzekering inzittenden is voornamelijk dat de werkelijke geleden schade wordt uitgekeerd.

Indien u zeker wilt zijn dat de inzittenden onder alle omstandigheden gedekt zijn tegen schade, dan is dit de beste variant. U kunt rekenen op vergoeding van materiële schade, letselschade en gevolgschade. Bij gevolgschade kunt u denken aan medische kosten, inkomstenverlies door letsel, eventuele hulp in de huishouding aan schade aan kleding en bagage. Tevens is over het algemeen smartengeld meeverzekerd.

Eigenlijk is dit dus de meest uitgebreide optie, u bent er immers zeker van dat de inzittenden hun werkelijk geleden schade vergoed krijgen in tegenstelling tot de ongevallen inzittenden waar alleen een voor afgesproken bedrag uitgekeerd wordt.