Premie blijft stijgen

Premie blijft stijgen

De premie voor autoverzekeringen werd aan het begin van dit jaar fors verhoogd, mede onder druk van de Europese Unie die de Nederlandse verzekeraars op de vingers tikten. Zij zouden een te lage premie vragen omwille van prijsconcurrentie, waardoor ze geen goede dekking meer konden aanbieden. De verzekeraars hebben daar naar geluisterd en de premies verhoogd, waardoor de gemiddelde autoverzekering dit jaar een stuk duurder is dan vorig jaar. Bovendien stijgen de premies door, waardoor er soms bizarre situaties ontstaan wanneer de premie ineens 45% hoger ligt dan een jaar tot anderhalf jaar geleden.

Schokkende verhoging van de premie

Een verzekerde uit Tilburg betaalde vorig jaar bijvoorbeeld nog €40,34 per maand voor zijn Allrisk autoverzekering. Hij heeft van de verzekeraar te horen gekregen dat de premie omhoog gaat naar €58,60 per maand. Dat is een verhoging van ruim 45% ten opzichte van het oude bedrag.

De verzekeraar geeft aan dat het aantal schades toeneemt en dat de kosten per schade bovendien oplopen. Als het gevolg daarvan is de verzekeraar gebonden aan een flinke premieverhoging, om te voorkomen dat de autoverzekering de verzekeraar uiteindelijk teveel zal kosten en daardoor in de problemen kan komen.

Concurrentie op de markt

In meer brede zin is er de afgelopen jaren sprake geweest van flinke prijsconcurrentie onder de autoverzekeraars. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de premie in die periode flink is gedaald, bijvoorbeeld tot een paar tientjes per maand voor een Allrisk autoverzekering. De premie daalde tot op een niveau waarop de verzekeraars met goed fatsoen geen autoverzekering meer aan konden bieden. Het lijkt erop dat we daar nu de rekening voor betalen. Door de verschillende autoverzekeringen goed met elkaar te vergelijken valt in ieder geval te voorkomen dat ineens de hoogste premie voor een autoverzekering moet worden betaald.