Schadevrije jaren overdragen

Schadevrije jaren overdragen

Wilt u schadevrije jaren overdragen, bijvoorbeeld omdat u met meerdere personen gebruik heeft gemaakt van een auto? Er kan maar één persoon schadevrije jaren opbouwen en op die manier korting verzamelen, op de premie. Gaat u scheiden of komt u partner te overlijden? Dan kan het van belang zijn om de schadevrije jaren over te dragen. Dit kan in een aantal gevallen met een afstandsverklaring, iets waar uw verzekeraar u meer over kan vertellen.

Afstand doen van schadevrije jaren

U kunt een ‘afstandsverklaring schadevrije jaren’ aanvragen bij uw verzekeraar. Bij de meeste gevallen kunt u de schadevrije jaren op die manier overdragen aan uw partner, bij een aantal verzekeraars kunt u dat bovendien doen aan uw kinderen. Dat neemt niet weg dat de persoon die de schadevrije jaren ontvangt al bekend moet zijn bij de verzekeraar, bijvoorbeeld als echtgenoot of kind van u. U dient in de afstandsverklaring aan te geven wie de jaren van u krijgt. In veel gevallen zal men hier een standaardformulier voor hebben, maar u kunt ook schadevrije jaren overdragen door zelf een afstandsverklaring op te stellen.

Schadevrije jaren overdragen bij overlijden of scheiding

Is uw partner komen te overlijden? Dan kunt u uw verzekeraar daarvan op de hoogte brengen, om de polis vervolgens op u over te schrijven. Vervolgens kunt u ook de schadevrije jaren overdragen, soms zelfs op naam van één van de kinderen.

Gaat u scheiden? Dan kan slechts een van beiden de auto blijven gebruiken en behoudt diegene daarmee het recht op de autoverzekering en de schadevrije jaren. U kunt de schadevrije jaren overdragen om ervoor te zorgen dat de ander niet weer op nul hoeft te beginnen, maar spreek dan bijvoorbeeld af dat u de premie voor uzelf samen deelt.