Stormschade en autoverzekering

Stormschade en autoverzekering

Hoe is het nu precies geregeld met stormschade binnen uw autoverzekering? Dit is vooral afhankelijk van de soort autoverzekering die u heeft. Wanneer u een WA-verzekering heeft, dan heeft u een minimale dekking. Bij een WA-verzekering krijgt u bijvoorbeeld niet uw eigen schade vergoed wanneer u schade rijdt. Enkel de andere partij krijgt de schade vanuit uw WA-verzekering vergoed. Bij stormschade krijgt u dan ook niets vergoed wanneer u enkel een WA-verzekering heeft. U kunt uiteraard zelf niets aan de stormschade doen, maar omdat de WA-verzekering volledig basis is, is deze vorm van schade niet opgenomen in de dekking.

WA Beperkt en Volledig Casco

Bent u WA Beperkt verzekerd of Volledig Casco / Allrisk? Dan is stormschade wel in de dekking opgenomen. Wanneer u schade moet claimen als gevolg van een flinke storm, dan heeft dit in verreweg de meeste gevallen geen negatieve invloed op de premie. Echter, er zijn verzekeraars die de maandpremie wel verhogen wanneer u een schadeclaim indient met betrekking tot stormschade. Het is daarom belangrijk hier goed naar te kijken bij het afsluiten van een autoverzekering. In de meeste gevallen heeft u een eigen risico. Hier wordt dan ook eerst het eigen risico aangesproken.

Wat wordt er verstaan onder stormschade?

Autoverzekeringen hanteren eigen standaarden als het gaat om stormschade. De ene autoverzekering houdt vast aan de standaard van het KNMI, die spreekt van een storm bij windkracht 9 of hoger, maar er zijn ook autoverzekeringen die al van storm spreken bij een minimale windkracht 7.

Stormschade kan worden verhaald op de verzekering wanneer er daadwerkelijk sprake was van storm en wanneer de schade ook aantoonbaar door deze storm is veroorzaakt. Het kan hierbij gaan om schade als gevolg van rondvliegende takken of vallende dakpannen. Het is dan ook belangrijk dat u ook hierop let bij het kiezen van een autoverzekering.

Cheap NFL Jerseys China