Tijdelijke schorsing van de autoverzekering

Tijdelijke schorsing van de autoverzekering

Automobilisten die een tijdje naar het buitenland gaan of om een andere reden geen gebruik maken van hun auto kunnen het kenteken laten schorsen en ook de autoverzekering tijdelijk stopzetten. Het is dan niet nodig om die op te zeggen, wat een aantal voordelen met zich meebrengt. Door de autoverzekering te schorsen in plaats van op te zeggen is het mogelijk om die op een later moment weer gemakkelijk in te laten gaan. Daar komt bij dat het op die manier mogelijk is om premie te voorkomen, terwijl de schadevrije jaren netjes behouden blijven. Iedereen die tijdelijk geen gebruik wil maken van de auto en de autoverzekering doet er daarom verstandig aan om de autoverzekering tijdelijk stop te zetten.

Schorsen in plaats van opzeggen

Het tijdelijk schorsen van de autoverzekering is een goed alternatief voor het opzeggen daarvan, indien het de bedoeling is om daar over een tijdje weer gebruik van te maken. De schadevrije jaren blijven dan bijvoorbeeld 3 jaar geldig, in plaats van 1 jaar na een opzegging. Bovendien is het gedurende de schorsing van de autoverzekering niet nodig om premie te betalen, waardoor de resultaten hetzelfde zijn als bij opzeggen. Uiteraard is het ook weer heel eenvoudig om de verzekering in te laten gaan, de verzekeraar hoeft dan geen uitgebreide controle van jouw gegevens uit te voeren.

Geen premie

Tijdens een periode in het buitenland, in het ziekenhuis of om een andere reden is het niet nodig om premie te betalen, door de autoverzekering te laten schorsen. Die wordt dan als het ware tijdelijk stopgezet, waardoor het mogelijk is om die op een later moment weer op te pakken. Het grote voordeel hiervan is de flexibiliteit, in combinatie met de geldigheid van de schadevrije jaren. Indien het niet de bedoeling is om later weer te gaan rijden is opzeggen waarschijnlijk beter geschikt dan schorsen, omdat het dan niet nodig is om de gegevens en de schadevrije jaren te bewaren.