Waarborgfonds Motorverkeer

Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer biedt dekking voor schade door andere motorvoertuigen, indien het niet duidelijk is wie de schade veroorzaakt heeft. Dat kan uitkomst bieden bij parkeerschade, net als wanneer er iemand tegen uw auto aangereden is en er geen spoor meer is van die persoon. U hoeft zich niet apart aan te melden voor het waarborgfonds. In plaats daarvan kan iedereen in Nederland met een auto en een autoverzekering daar gebruik van maken. Dit komt door het feit dat de verschillende verzekeraars daar samen een bepaald bedrag voor betalen.

Automatisch toegang tot het waarborgfonds

U hoeft zich als verzekerde niet aan te melden voor het Waarborgfonds Motorverkeer. In plaats daarvan ligt die taak bij de verzekeraar. Die dient jaarlijks een bepaald bedrag aan het fonds te betalen, waardoor alle verzekerden daar vervolgens gebruik van kunnen maken.
Uiteraard gelden er wel een aantal strenge voorwaarden om er gebruik van te kunnen maken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de schade veroorzaakt is door een ander motorvoertuig. En dat u daar minstens 2 getuigen van heeft. Op die manier wil het fonds voorkomen dat er bedragen worden uitbetaald aan auto-eigenaren die daar geen recht op hebben.

Betalingen aan het waarborgfonds

Het zijn de verschillende verzekeraars die betalen voor het waarborgfonds. Ze innen premie van de autoverzekering en betalen uit op het moment dat er sprake is van schade. Bovendien dienen ze bedragen in te leggen in het waarborgfonds. Op die manier zorgen ze ervoor dat er budget beschikbaar is in het geval van schade, zodat u daar gebruik van kunt maken als er een keer wat aan de hand is. Op die manier is het Waarborgfonds Motorverkeer een interessante aanvulling op de autoverzekering, aangezien die niet altijd uitkomst biedt op het moment dat er geen sprake is van een duidelijke schuldige.