Witgeld.nl

Witgeld.nl

De verzekeraar Witgeld.nl staat voor eerlijkheid, betrouwbaarheid en gemak. Dit is wat de consumenten kunnen verwachten indien ze kiezen voor de verzekeringen van Witgeld.nl. De onafhankelijke dienstverlener geloof in verzekeringen die eerlijk zijn en die uw leven makkelijker maken. Belangrijke factoren hiervoor zijn de dekking en prijs, maar ook de klanttevredenheid. Het gemak van het afsluiten en het zelf kunnen wijzigen van deze gegevens zijn hier dan ook een onderdeel van.

Daarnaast vindt Witgeld.nl dat het belangrijkste is dat haar schade afhandeling goed en snel geregeld wordt, hierbij wordt dan ook aandacht en zorg verleend. De verzekeraar heeft een samenwerking met diverse risicodragers als onder andere de Nationale Nederlanden, deze risicodragers delen dezelfde normen en waarden.

Autoverzekering

Bij Witgeld.nl sluit u zelf online uw autoverzekering af, bovendien start de dekking indien gewenst direct. De verzekeraar heeft met diverse auto bedrijven afspraken gemaakt waar u uw eventuele schade kunt laten repareren. Indien u kiest voor een aangesloten schade bedrijf profiteert u van het risico dat u geen eigen risico heeft. Uiteraard heeft u ook de keuze uit diverse aanvullende verzekeringen voor een uitgebreide gezinsdekking. Bovendien zijn alle voorwaarden van de autoverzekering van Witgeld.nl eerlijk en duidelijk beschreven, u weet direct waar u aan toe bent. De voordelen van de autoverzekering van Witgeld.nl:

 • Geen eigen risico
 • Dagelijks opzegbaar
 • No-claim korting geldig op tweede auto
 • Online mogelijkheden
 • 2 of 3 jaar nieuwwaarderegeling + 10%*
 • Vervangend vervoer *
 • Accessoires gratis meeverzekerd tot tot € 2.500,-
 • Betrouwbare risicodragers
 • Eerlijke premie
 • Uitgebreide dekking
 • Duidelijke polisvoorwaarden

* Bij de WA+ autoverzekering krijgt u een nieuwwaarde regeling van 2 jaar + 10 procent en bij de Allrisk autoverzekering een nieuwwaarde regeling van 3 jaar + 10 procent
* Voor vervangend vervoer komt u alleen in aanmerking als u kiest voor de Allrisk autoverzekering van Witgeld.nl.