Zwarte lijst voor de autoverzekering

Zwarte lijst voor de autoverzekering

De zwarte lijst voor autoverzekeringen bevat personen die eerder om een bepaalde reden zijn geweigerd of waarvan de verzekering is opgezegd. Daar kunnen een aantal redenen aan ten grondslag liggen. Soms gaat het om royement vanwege het niet betalen van de premie, soms gaat het om een weigering vanwege een te groot aantal schadeclaims in het recente verleden. Wat de reden ook is, zodra u eenmaal op de zwarte lijst van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) staat wordt het een stuk lastiger om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Geweigerd door een verzekeraar

Er bestaan een aantal redenen om op de zwarte lijst voor autoverzekeringen terecht te komen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij een negatief aantal schadevrije jaren, waardoor de autoverzekering is geschorst of opgezegd. Er is dan sprake van een maluspositie, waardoor een verzekeraar niet zomaar meer een verzekering zal aanbieden.

Heeft u een ontzegging van de rijbevoegdheid gekregen of bent u afspraken met de verzekeraar niet nagekomen? Ook in die gevallen kunt u op de zwarte lijst terecht komen. Dat geldt tenslotte voor gevallen van fraude met betrekking tot de verzekering of eventuele schade die u met een onverzekerde auto heeft veroorzaakt. In al die gevallen komt u op de zwarte lijst en wordt het lastiger om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Stichting CIS voor verzekeringsmaatschappijen

Het is de Stichting CIS die de zwarte lijst voor verzekerden bijhoudt, om na te gaan wie er op de lijst staan. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om de lijst te raadplegen. Hierop staan uw persoonlijke gegevens, uw adresgegevens en het kenteken van de laatste auto die u verzekerd heeft. Verzekeraars geven de gegevens voor de zwarte lijst zelf door en alleen zij hebben de mogelijkheid om u daar weer vanaf te laten halen. Staat u onterecht op de zwarte lijst van de Stichting CIS? Dan is het van belang de verzekeraar die u daarop geplaatst heeft te vragen de vermelding weer ongedaan te maken.